Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Екип

 

 

ПЪРВА ГРУПА 

1. КАТЯ КОЛЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

2. ВЕРА ШИКЕРОВА - УЧИТЕЛ

                   3. ИВАНКА ГАВАЗКА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ДГ 

      1. ЕМИЛИЯ БАЧЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

2. РОСИЦА ЙОЦОВА - УЧИТЕЛ

                              3. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ПГ /5 Г./

                 1. СВЕТЛАНА МАНТАРКОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

2. КАТЯ ЙОВЕВА - УЧИТЕЛ

                      3. ГАЛИНА ГРУЙЧЕВА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ПГ /6а г./

                      1. ЯГОДИНКА ЧОРБАДЖИЙСКА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

                        2. АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

                         3. МАРИЯНА АНДРЕИНА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ПГ /6 г./

         1. МАРИЯ СТОЯНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

               2. ЦВЕТАНА СОФРОНИЕВА - УЧИТЕЛ

                  3. ЕЛКА МАРГИНА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

СБОРНА ГРУПА

ДГа, ДГб

1. АНИТА ВЛАДИМИРОВА - УЧИТЕЛ

                2. ДЕСИСЛАВА ПОСТОЛОВА - УЧИТЕЛ

                      3.МАРИАНЯ ПУГЬОВА - ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

                       4. АТАНАСКА ПЕШЕВА - ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ДГв

1. ИЛИЯНА КЬОСЕВА - УЧИТЕЛ

            2. ВАСИЛКА АПОСТОЛОВА - УЧИТЕЛ

                      3. РАДКА ЛАЗАРОВА - ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

 Екип за съвместна работа на институциите

за обхващане и включване в образователната система

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

2019/2020 учебна година

 

1. Ангелина Ангелова - представител за ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня

2. Ягодинка Чорбаджийска - представител за ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня

3. Цветана Софрониева - резервен представител за ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня