Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

ДГ група - "Гъбка"

 

  РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4-7 годишни деца) “Гъбка"

Брой деца в групата - 25

ЕКИП НА ГРУПАТА:


1. ВАСИЛКА АПОСТОЛОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

2. РЕНИ ЧУЧУГАНОВА - УЧИТЕЛ

3. ССИМКА ЧЕНКОВА - ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Екипът на ­ ДГ е прекрасно съчетание от амбициозни педагози с добър опит, носещи духа на новото време в обучението и възпитанието на децата .

 

За комфорта на малките палавници сме създали приятна детска обстановка  със спокойна  и  уютна атмосфера, близка до домашната, което осигурява бърза и лесна адаптация на детето към живота в групата на детската градина.

 Мисия на детската група
 Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности.  А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото  ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов.

 

Нашата цел

Осигуряване  на  равен  достъп  и  качествено   образование за децата ,чрез  организиране  на позитивна образователна среда  и прилагане на  иновативни  технологии. При организиране  всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.

Нашето предизвикателство е да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си.