Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Новини и събития

Прием на деца в първа възрастова група през 2024/2025учебна година

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   У В Е Д О М Я В А М Е   В И:      І.  На основание чл.57, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; Глава втора „Организация на предучилищното образование на територията на общината”, чл. 4, ал. ...

Записване на деца във II (4 г.), ІІІ (5 г.) и ІV (6 г.) подготвителни групи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   У В Е Д О М Я В А М Е  В И: І. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  „Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на ...

Информация за отбелязване на Световния ден на водата - 22 март

Информация за отбелязване на Световния ден на водата - 22 март

Избор на заявители по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Избран заявител по Схема "Училищен плод" - "ДИМ МАР 2012" ЕООД - Дупница; избран заявител по Схема "Училищно мляко" - "ДАФНИ ГРУП" ЕООД - ...

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по Схема "Училищно мляко" и Схема "Училищен плод"

набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по Схема "Училищно мляко" и Схема "Училищен плод"