Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Новини и събития

ОБЯВА

ОБЯВА   ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТА АННА" - САПАРЕВА БАНЯ,  ОБЯВЯВА КОНКУРС /ПО ДОКУМЕНТИ/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА,            1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК„          2. ...

Прием на деца в първа възрастова група през 2022/2023 учебна година

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   У В Е Д О М Я В А М Е   В И:      І.  На основание чл.57, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; Глава втора „Организация на предучилищното образование на територията на общината”, чл. 4, ал. ...

Записване на деца в ІІІ (5 г.) и ІV (6 г.) подготвителни групи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   У В Е Д О М Я В А М Е  В И: І. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  „Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на ...

Избор на заявители по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Избран заявител по Схема "Училищен плод" - "ДИМ МАР 2012" ЕООД - Дупница; избран заявител по Схема "Училищно мляко" - "ДАФНИ ГРУП" ЕООД - ...

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по Схема "Училищно мляко" и Схема "Училищен плод"

набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по Схема "Училищно мляко" и Схема "Училищен плод"