Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Новини и Събития

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

ЧЕ ОТ 12.04.2021 г.  ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА:

1. ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА РОДЕНИ 2018 Г. /ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА/,

2. ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА 5 И 6 ГОДИШНИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В  ДГ "СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 30.04.2021 г.

Документите се подават в детската градина при спазване на противоепидемичните мерки за COVID - 19.

 

 ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ,

КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ФУТБОЛ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ

ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ПО 30 МИНУТИ, 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА МЯСТО ДГ "СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                              УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

                              ЧЕ ПОРАДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

                              НА ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ /ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЗИТЕ В С. РЕСИЛОВО

                              И С. ОВЧАРЦИ/" - ОСНОВНАТА СГРАДА В ГР. САПАРЕВА БАНЯ,

                              ОТ 05.10.2020 Г. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕМЕСТЕНИ В БАЗИТЕ С. САПАРЕВО, С. ОВЧАРЦИ, С. РЕСИЛОВО,

                              ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ДЕЦАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ.

                              ЧАС НА ТРЪГВАНЕ: 8.00 ч. ОТ ПАРК "ГЕЙЗЕРА"

                              ЧАС НА ПРИБИРАНЕ: 17.00 ч. НА ПАРК "ГЕЙЗЕРА"

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

  ТРЕНИРОВКИ ПО ТАЕКУОН-ДО

ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 6 ГОДИНИ

ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ПО 30 МИНУТИ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА МЯСТО В ДГ "СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

                                  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

     ЧЕ ДГ "СВЕТА АННА"- ГРАД САПАРЕВА БАНЯ, ПОДНОВЯВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА,

КОИТО СА ЗАПИСАНИ В СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ПЪРВИ ЮНИ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ПО ГРУПИ.

 

 

                                               

ПРЕПОРЪКА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

"КАК ДА РАЗГОВАРЯМЕ С ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ"

 

 

 

Проект "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА B НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" - BG05M2OP001-3.005-0004

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ",

СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

 www.eufunds.bg

 

Участие на деца от ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня

ДГб база: с. Овчарци 

Ръководител проект: Цветана Гладникова

Ръководители групи: 1. СветланаМантаркова,

                       2. Росица Йоцова,

                                3. Десислава Постолова

 

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс по документи за организиране на педагогически дейности,

които не са дейност на детската градина, през учебната 2019/2020 година

народни танци

 

Обява - конкурс-

 

 О Б Я В А

за провеждане на конкурс по документи за организиране на педагогически дейности,

които не са дейност на детската градина, през учебната 2019/2020 година

чужд език - английски

 

Проект "Ремонт и модернизация на Детска градина "Света Анна", град Сапарева баня

(включително базите в с. Ресилово и с. Овчарци)

 

Бенефициент: община Сапарева баня

Обща стойност: 1 631 360,29 лева, от които 1 386 656,25 лева европейско съфинансиране и 244 704,04 лева национално съфинансиране

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

 

 

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

От 16 март до 30 май 2020 г. в Детска градина „Света Анна” се приемат заявления за записване на деца, родени през 2017 г.,  в първа възрастова група, както и за подготвителните групи 5 и 6 годишни за 2020/2021  учебна година, или до  5 /пет/ дни след отмяна на извънредното положение за COVID-19.

 

СЕДМИЦА НА  „ОТВОРЕНИ ВРАТИ“

 02 Април -05 Април 2020 година

 /отлага се за неопределено време поради наложеното извънредно положение за COVID-19/ 

ДНИТЕ НА „ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ са проява, организирана от Детска градина  „Света Анна“, по време на която могат да обменят добри практики, мнения и предложения в  областта на предучилищното образование. 

Ако искате да се включите в ежедневните дейности и  да научите подробности за престоя на децата в детската градина, уважаеми родители, заповядайте на някоя от обявените дати.