Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Екип

 

Екипа на ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня, повишава квалификацията си ежегодно, 

съгласно чл. 43, от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

директорите и другите педагогичиски специалисти на МОН

 

1. На 11.05. 2022 г. ще се проведе обучение на тема:

"Приобщаващо образование: децата със СОП - разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас."

16 академични часа /1 квалификационен кредит/.

2. Място на повеждане: 

ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня,

3. Период на провеждане:

от 11.05.2022 г. до 13.05.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

Тренинг и обучителен център "Щастие", ръководител: Мария Дерижан

5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за учестие: 11 бр. 

 

 

1. "Морска академия 2030" - образователни програми за 2022 г.

16 академични часа /1 квалификационен кредит/.

2. Място на провеждане:

хотел "Сън Палас", Слънчев бряг,

3. Период на провеждане:

от 02.07.2022 г. до 05.07.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

"Будазиг" ЕООД - координатор: Здравка Гаврилова

5. Брой на педегогическите пециалисти, заявили желание за участие: 1 бр.