Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Екип

 

Екипа на ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня, повишава квалификацията си ежегодно, 

съгласно чл. 43, от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

директорите и другите педагогичиски специалисти на МОН

 

месец:  май 

1. На 11.05. 2022 г. ще се проведе обучение на тема:

"Приобщаващо образование: децата със СОП - разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас."

16 академични часа /1 квалификационен кредит/.

2. Място на повеждане: 

ДГ "Света Анна" - град Сапарева баня,

3. Период на провеждане:

от 11.05.2022 г. до 13.05.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

Тренинг и обучителен център "Щастие", ръководител: Мария Дерижан

5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за учестие: 11 бр. 

 

 месец: юли

1. "Морска академия 2030" - образователни програми за 2022 г.

16 академични часа /1 квалификационен кредит/.

2. Място на провеждане:

хотел "Сън Палас", Слънчев бряг,

3. Период на провеждане:

от 02.07.2022 г. до 05.07.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

"Будазиг" ЕООД - координатор: Здравка Гаврилова

5. Брой на педегогическите специалисти, заявили желание за участие: 1 бр.

 

 2022/2023 учебна година

месец: октомври

1. "Методи и подходи за работа с деца в риск"

16 академични часа /1 квалификационен кредит/.

2. място на провеждане: НЦПКПС гр. Банкя

3. Период на провеждане: 12.-14.10.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

НЦПКПС гр. Банкя по НП "Мотивирани учители и квалификация"

5. Брой педагогически специалисти заявили желание за учестие - 2 бр.

 

2. "Методика за обучението па Безопастност на движението по пътищата"

16 академични часа/ 1 квалификационен кредит/.

2. Място на провеждане:  онлайн

3. Период на провеждане:

от 18.10.2022 г. до 28.10.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

"Дидаско груп" ЕООД

5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 7 бр.

 

месец: ноември

1. "Адаптиране на учебното съдържание, като част от общата и допълнителната подкрепа"

16 академични часа /1 квалификационев кредит/.

2. Място на провеждане:

ДИУУ - град София

3. Период на провеждане11.- 13.11.2022 г. 

4. Наименование на обучителната организация:

ДИУУ - гр. София по Проект "Подкрепа за пробщаващото образование"

5. Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие: 2 бр. 

 

2. "Обучение по дигитални умения и ИКТ"

16 академични часа /1 квалификационен кредит/

2. Място на провеждане: 

гр. Хисаря

3. Период на провеждане: 14.-15.11.2022 

4. Наименование на обучителната организация:

ОРАК Академия Център за съвременно образование

5. Брой педагогически специалисти заявили желание за участие: 1 бр.

 

месец: ноември

3. "Дигитализация на учебния процес и интерактивни методи на преподаване". Работна  среща с методическа подкрепа.

16 академични часа /1 квалификационен кредит/

2. Място на провеждане:

хотел "Мурите" гр. Банско,

3. Период на провеждане:

от 18.11. 2022 г. до 20.11.2022 г.

4. Наименование на обучителната организация:

"Център за съвременно образование" гр. София,

5. Брой педагогически специалисти заявили желание за участие: 1 бр.