Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Документи

Прикачени документи

Общи правила за административно обслужване на ДГ Света Анна.pdf
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА ДГ.docx
Механизъм-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието-в-институциите-в-системата-на-предучилищното-и-училищното-образование.pdf
Допълнителни образователни дейности.docx
стратегия 2020-2024.pdf
Програмна система.pdf
Финансиране на ДГ.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието (1).pdf
План за квалификация на педагогическите специалисти 2022 г. (1).pdf
Програма за превенция на ранното напускане на деца (1).pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи (1)_repaired.pdf
форми на обучение (1).pdf
Правилник за дейността на ДГ2023-2024 г. актуализиран.pdf
E T И Ч Е Н К О Д Е К С.pdf
организация на уч.ден.pdf
Информация за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги.docx
Инфо+136+-+детска+градина.docx